/Kun mielessä siintävät eläkekuviot, mutta taloudellinen puoli huolettaa

Kun mielessä siintävät eläkekuviot, mutta taloudellinen puoli huolettaa

Eläkkeelle jääminen ei välttämättä ole monenkaan mielessä tai ajatuksissa kaksi- tai edes kolmekymppisenä, mutta viimeistään keski-iässä moni alkaa pohtia tulevia eläkekuvioitaan ja tehdä suunnitelmia tulevia eläkepäiviä varten. Toisaalta nykyisenä epävarmana aikana, jolloin osa pohtii sellaistakin vaihtoehtoa, ettei nykyisen kaltaisia eläkkeitä enää tulevaisuudessa välttämättä enää edes ole, olisi ansiotyöstä eläkkeelle siirtymistä hyvä pohtia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja omiin eläkepäiviin olisi hyvä tavalla tai toisella valmistautua etukäteen. Kerromme tässä muutaman vinkin, joiden avulla oman toimeentulon voi turvata eläkepäivillä, vaikka nykyisen kaltaisia eläkkeitä ei enää siinä vaiheessa olisikaan tarjolla.

Yhä useampi tavoittelee taloudellista riippumattomuutta jo ennen varsinaista eläkeikää

Nykytilanteessa yhä useampi nuori ja hieman vanhempikin taloustietoinen kuluttaja haaveilee ja tavoittelee taloudellisesta riippumattomuudesta, joka antaisi hänelle mahdollisuuden niin halutessaan irtautua oravanpyörästä jo ennen varsinaista eläkeikää. Osa tavoittelee taloudellisen riippumattomuuden ikää jo ennen nelikymppisiä toivoen, että hänelle jäisi vielä runsaasti aikaa tehdä juuri sitä mitä itse haluaa ilman, että taloudelliset seikat ovat ensimmäisinä vaikuttamassa ajankäyttöön. Joku haluaa matkustaa maailman ympäri ja joku toinen taas keskittyä rakkaan harrastuksensa parissa puuhailuun, haluaapa joku jatkaa töitäkin, vaikkei siihen enää taloudellista pakkoa olisikaan. Kun taloudellinen pakko työnteon taustalta katoaa, saattaa työ ollakin yhtäkkiä huomattavasti entistä mielekkäämpää.

Kuinka sitten taloudellisen riippumattomuuden voi saavuttaa? Avainsana tässä tavoitteessa on passiivisen tulon hankkiminen. Passiivinen tulo voi olla esimerkiksi verkkosivuston tuottamaa tuloa tai vaikkapa vuokratuloa. Riippuu oikeastaan henkilön omista lähtökohdista ja kiinnostuksen kohteista, miten hänen on luontevinta lähteä tavoittelemaan taloudellista riippumattomuutta. Rahasto- ja osakesäästäminen on eräs tapa, joka sopii toisille, mutta ei suinkaan kaikille taloudellisesta riippumattomuudesta haaveileville.

Kuinka hankin nopeasti syvällistä ja laadukasta markkinatutkimustietoa?

Moni haaveilee taloudellisesta riippumattomuudesta ja hieman tavallista lokoisammista eläkepäivistä perustaessaan oman yrityksen, jonka kautta näitä haaveita on hyvä lähteä tavoittelemaan askel askeleelta. Yrittäjänä omien päätösten tueksi on hyvä kerätä markkinatutkimustietoa, jotta tietäisi mikä oman yrityksen tila on ja ovatko omat eläkehaaveet linjassa yrityksen tuloksen kanssa. Jos olet yrittäjä, on sinun tärkeää tietää, mitä asiakkaasi ja työntekijäsi ajattelevat toiminnastasi ja tarvittaessa korjata tekemäsi virheet.

Etsiessäsi alan ammattilaista toteuttamaan sinulle syvällistä markkinatutkimusta, kannattaa tutustua Questback-nimiseen yritykseen, jonka kotivuilta löydät tietoa yrityksen tarjoamista erilaisista ratkaisuista, toimialoista, palautealustasta, asiakkaista sekä tuotteista. Yrityksen avulla voit saada palautetta esimerkiksi työntekijöiltäsi ja parantaa näin työpaikkasi työilmapiiriä, jolla on yllättävän suuri vaikutus työn tulokselle. Kun työntekijät voivat hyvin ja kokevat työnsä mielekkääksi sekä yrityksen johdon oikeudenmukaiseksi, takoo yritys yleensä hyvää tulosta. On tärkeää, että jokainen yrityksen työntekijä tietää yrityksen tavoitteen ja agendan ja on valmis tekemään töitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Ilman visiota yrityksen tavoitteesta yritys muistuttaa merellä ilman navigaattoria seilaavaa laivaa.

Nykyajan yritystoiminta vaatii jatkuvaa muutoshalukkuutta ja kykyä muuttua, jotta yrittäjä olisi aina ajanhermolla ja voisi luotsata yrityksensä menestykseen. Questback voi auttaa yrittäjää tässä haasteessa ja tuoda voimaa yrityksen muutosjohtamiseen. Hyvin toimiva yritys auttaa yrittäjää suunnittelemaan omia eläkepäiviään ja tavoittelemaan taloudellista riippumattomuutta.