/Miten turvata toimeentulo eläkkeellä?

Miten turvata toimeentulo eläkkeellä?

 

Monia keski-ikäisiä ja vähän nuorempiakin mietityttää se, miten toimeentulon voi turvata eläkkeellä. Eläkkeiden pienuudesta puhutaan julkisesti paljon, ja moni eläkeläinen elää köyhyysrajan alapuolella. Eläke ei kuitenkaan ole eläkeläisen ainoa tukimuoto, ja eläketulon lisäksi henkilöllä voi olla myös muita tuloja, joiden avulla elämänlaatua voi parantaa ja elintasoa nostaa. Tässä artikkelissa kerromme toimeentulomahdollisuuksista eläkkeellä.

Eläkkeen monet muodot

Vanhuuseläkkeelle jäädään yleensä 63–65-vuotiaana. Yleensä eläkeläisen toimeentulon perusta on eläke, jonka suurin osa ihmisistä saa työeläkkeen muodossa. Tämä eläkkeen muoto perustuu työaikana kertyneisiin tuloihin, ja työeläkkeen maksaa jokin työeläkelaitoksista. Jos et saa ollenkaan tuloihin perustuvaa työeläkettä tai jos se on pieni, voit saada Kelan maksamaa kansaneläkettä. Jos näiden eläkkeiden yhteenlaskettu summa on pienempi kuin 760 euroa kuukaudessa, maksetaan sinulle niin sanottua takuueläkettä. Takuueläkkeen tarkoitus on turvata kaikkien eläkeläisten toimeentulo.

Seuraavassa eläkkeiden tyypit selkeästi listattuna:

  • Työeläke. Eläkkeen määrä perustuu työtuloihin.
  • Kansaneläke. Eläkkeen määrä riippuu työtulon määrästä, ja sen täysi määrä on 629 euroa kuukaudessa.
  • Takuueläke. Tämä eläke takaa jokaiselle Suomessa asuvalle vähintään 760 euron eläkkeen kuukaudessa.
  • Perhe-eläke. Tämä eläkkeen muoto sisältää leskeneläkkeen, jota maksetaan aviopuolison kuoleman jälkeen, sekä lapseneläkkeen, jota lapsi voi saada silloin, kun hänen isänsä tai äitinsä kuolee.

Näiden eläkkeiden lisäksi eläkkeensaaja voi saada monia muita tuen muotoja sekä eläkeläiskortilla alennuksia esimerkiksi joukkoliikenteessä. Seuraavassa kerromme muista mahdollisista tuista, joita eläkkeensaaja voi hakea ja saada.

Muut tuet

Kuten muutkin ihmiset, myös pienituloiset eläkeläiset ovat oikeutettuja erilaisiin muihin tukimuotoihin. Jos eläkeläisen perheessä asuu alle 16-vuotias lapsi, voidaan hänelle myöntää eläkkeeseen niin sanottu lapsikorotus. Asumisen kustannuksien korvaamiseen on mahdollista hakea eläkkeensaajan asumistukea, jonka määrään vaikuttavat muun muassa asunnon koko, asumiskustannukset sekä asuinpaikkakunta. Jos eläkkeensaajan eläke- ja muut tulot eivät riitä välttämättömiin arjen menoihin, hän voi hakea toimeentulotukea.

Eläkeläisen muihin tukimuotoihin voidaan laskea kuuluviksi monet alennukset, joita eläkeläisille myönnetään. Yleensä eläkeläinen saa alennusta kaukoliikenteen bussi- ja junamatkoista sekä lähiliikenteen kulkuneuvojen käyttämisestä. Myös laivayhtiöillä sekä muilla matkanjärjestäjillä saattaa olla eläkeläisille omia alennuksia. Opiskelijoiden tavoin myös eläkeläiset saavat usein alennusta myös museioiden, konserttien ja tapahtumien pääsylipuista.

Lisätulot

Moni 65- ja 68-vuotias on vielä hyvässä kunnossa ja ehkä haluaakin jatkaa työuraa tavalla tai toisella myös virallisen vanhuuseläkeiän täyttymisen jälkeen. Työ- tai kansaneläkettä nostava eläkeläinen voi hankkia lisätuloja työnteolla niin paljon kuin hän haluaa. Lisätuloja voi hankkia esimerkiksi jatkamalla entisessä työssään osa-aikaisena työntekijänä, tekemällä pieniä keikkatöitä tai työskentelemällä esimerkiksi freelancerina. Vaikka palkkatulot saattavat vaikuttaa veroprosenttiin, on lisätulojen hankkiminen työtä tekemällä todennäköisesti kannattavin vaihtoehto myös eläkeläiselle.

Lisätietoja

Lisätietoja omasta eläkekertymästä ja eläkkeen maksamista yleensä löytyy esimerkiksi “Kelan” (http://www.kela.fi) ja työeläkeyhtiöiden internetsivuilta. Jos eläkeikään on vielä pitkä aika, eläkkeiden määriin ja koko järjestelmään voi tulla muutoksia, jotka vaikuttaa toimeentuloosi vanhana. Tämän vuoksi eläkkeelle jäämiseen kannattaakin varautua hyvin ja säästää rahaa eläkevuosia varten. Säästämisen voi tehdä monella tavalla, esimerkiksi sijoittamalla eläkesäästörahastoon, säästämällä rahaa tilille tai ostamalla sijoitusasunnon, jonka vuokra- tai myyntitulot voivat tarjota lisätuloja eläkeiän saavuttamisen jälkeen.