/Ovatko eläkkeet vaarassa?
Työnhakija työpaikkahaastattelussa

Ovatko eläkkeet vaarassa?

Ovatko eläkkeet tulevaisuudessa samankaltaisia kuin nykyään, vai loppuvatko eläkkeet kenties kokonaan? Kiinnostavia kysymyksiä, joita useampi työelämässä oleva parhaillaankin pohtii. Eläkekäytännöt vaihtelevat ja joillakin aloilla voi halutessaan työskennellä niin sanottua normaalia eläkeikää kauemmin. Onko eläkeiän piteneminen vastaus Suomen työllisyyden paranemiseen vai jääkö tulevaisuudessa entistä vähemmän ihmisiä eläkkeelle uuden eläkekäytännön myötä? Eläkeiän nostosta on puhuttu jo useampia vuosia ja tulevaisuudessa eläkeikä voisi olla jopa 67 tai 68 vuotta. Miten elinaikakerroin sitten vaikuttaa tulevaisuuden eläkkeisiin? Mielenkiintoisia kysymyksiä, joihin parhaillaan toivotaan ja etsitään viisaita vastauksia.

Eläkkeet tulevaisuudessa ja eliaikakerroin

Elinaikakertoimesta puhutaan ja kysellään paljon. Mitä elinaikakerroin käytännössä tarkoittaa? Tuleviin eläkkeisiin vaikuttaa aina elinajanodotteen muutos, eli elinaikakertoimella rajoitetaan elinajan pitenemisen Kuinka jaksaa työssä?vuoksi aiheutuvaa eläkekustannusten kasvua. Ihmisiä myös kannustetaan jatkamaan työssäoloa normaalia eläkeikää pidempään. Elinajanodotteen noustessa tapahtuu seuraavasti: elinaikakertoimella pienennetään kuukausittain henkilölle maksettavaa eläkettä, mutta se ei tule kaventamaan eläkkeensaajan koko vanhuuseläkeajalta maksettavaa eläkkeen yhteismäärää, jos eläkkeensaaja on elossa elinajanodotteen pidentymistä vastaavaan ikään. Pähkinänkuoressa asia ilmaistaan niin, että saadakseen parempaa eläkettä on työskenneltävä pidempään. Käytännössä tuolloin eläke tulee pysymään saman tasoisena kuin, jos sitä ei olisi laskettu elinaikakertoimen avulla. Eläkemenot tulevat aina kasvamaan ja eläkemenot kasvoivat 700 miljoonaa viime vuonna. Mitä eläkkeenä sitten maksetaan? Eläkkeenä maksetaan yleisesti työuran kuluessa ansaittu työeläke ja eläkettä saattaa karttua myös joiltakin palkattomilta jaksoilta. Kattavan kokonaiskuvan karttuneesta eläkkeestäsi saat työeläkeotteesta.

Hyvinvointi ja jaksaminen työelämässä

Nykyajan kiireen keskellä jaksaminen työssä, kotona ja vapaa-aikana ei aina ole jokaiselle aina itsestään selvää. Mitä pitäisi tehdä, jos huomaa olossaan väsymisen merkkejä? kengät netistä on helppo hankkia, mutta työpaikalla jaksaminen ei ole aina niin yksiselitteistä. Työssä jaksamIsen edellytyksenä on fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi. Käytännön tasolla kannattaa arvioida ja kuunnella omaa oloaan ja käyttää sellaisia työtapoja, jotka kokee omikseen. Ajoittain voi keskustella työkavereiden kanssa ja vaihtaa kokemuksia, esimerkiksi työtapojen ja työilmapiirin suhteen. Monilla työpaikoilla järjestetään yhteisiä virkistystilaisuuksia, kuten liikuntahetkiä, teatterikäyntejä jne, eli yhteisiin tapahtumiin osallistuminen virkistää. Työpaikalla saatetaan järjestää myös niin sanottuja kehityskeskusteluja, osallistu ja kerro työilmapiirin hyvistä ja huonoista puolista. Ota vastaan ja anna itse myös palautetta, sellainen vahvistaa työpaikan yhteishenkeä. Tee vapaa-aikana asioita, joista eniten elämässäsi pidät.