/Eläkerahaston kartuttaminen osakkeiden avulla

Eläkerahaston kartuttaminen osakkeiden avulla

 

Eläkevakuutukset ovat suosittuja eläkesijoittamisen muotoa, mutta varallisuutta voi kartuttaa eläkepäivien varalle myös monilla muilla keinoilla. Tässä artikkelissa kerromme osakesijoittamisesta eläkesäästämisen muotona.

Mitä osakesijoittaminen on?

Ostamalla yrityksen osakkeita sijoittaa ostaa omistusosuuden yrityksestä. Jos yrityksellä esimerkiksi on miljoona osaketta ja sinä omistat niistä kymmenen, omistat yhden sadastuhannesosan koko yrityksestä. Mitä enemmän yrityksen osakkeita sinulla on, sitä enemmän yrityksestä omistat. Osakkeiden arvo yleensä nousee ajan myötä ja myöhemmin voi tehdä hyvän tilin myydessäsi osakkeet. Yritykset maksavat yleensä myös osinkoa osakkeenomistajilleen, joten jo pelkkä osakkeiden omistaminen on tuottavaa.

Kenelle osakesijoittaminen sopii?

Menestyminen osakesijoittajana ei edellytä sitä, että olet pörssihai tai seuraat markkinoiden kehittymistä. Osakkeiden ostaminen ja myyminen edellyttää arvo-osuustilin perustamista sekä toista tiliä, jolta ostot voidaan veloittaa ja jolle myynnit voidaan maksaa. Osakerahastoihin sijoittaminen on turvallinen vaihtoehto niille, jotka eivät jaksa tai halua itse aktiivisesti seurata markkinoiden muutoksia.

Valitse itsellesi sopivin vaihtoehto

Osakkeilla käydään verrattain paljon kauppaa, joten myös mahdollisia sijoitusstrategioita on paljon. Jos tavoitteesi on säästää eläkepäivien varalle ja sijoittamisen aikajänne on vähintään 5-10 vuotta, kannattaa sinun noudattaa osta ja pidä –strategiaa. Jos seuraat markkinoita aktiivisemmin, voit myös ostaa osakkeita tietyksi ajanjaksoksi, esimerkiksi vuodeksi. Sijoitussalkku kannattaa hajauttaa siten, että kaikki säästösi eivät ole kiinni yhden yrityksen osakkeissa.