/Eläkesäästämisen monet muodot

Eläkesäästämisen monet muodot

 

Eläkkeiden määrät eivät päätä huimaa, ja moni varautuukin eläkeaikaan etukäteen säästämällä. Säästäminen on järkevää myös siksi, että eläkejärjestelmä voi vielä muuttua tai eläkkeiden määrät pienentyä ennen oman eläkeiän täyttymistä. Tässä artikkelissa kerromme erilaisista eläkesäästämisen muodoista ja siitä, miten voit varautua tulojen putoamiseen työuran jälkeen.

Mitä eläkesäästäminen on?

Työeläkkeen määrä on karkeasti arvioiden noin puolet palkkatulojen määrästä, joten on ilmiselvää, että elintaso on vaarassa pudota eläkkeelle jäämisen myötä. Mitä myöhemmin eläkkeelle jää sitä korkeampi eläke on. Oman eläkkeensä määrää ja eläkkeelle jäämisen ajankohdan vaikutusta siihen voi arvioida erilaisten eläkelaskureiden avulla.

Eläkesäästäminen on laaja käsite, joka sisältää monenlaisia tuotteita. Voit säästää eläkeaikaa varten esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • yksilölliset eläkevakuutukset
  • pitkäaikaiset säästösopimukset
  • omatoimisäästäminen
  • rahastosäästäminen
  • varainhoitoratkaisut.

Eläkevakuutus

Eläkevakutuukset ovat pitkäaikaisia säästömuotoja, jotka eivät nimestään huolimatta ole vakuutuksia. Eläkevakuutukset ovat verotuettu eläkesäästämisen muoto, johon muiden sijoittamismuotojen tapaan liittyy riski rahojen menettämisestä. Vaikka tämä riski on pieni, on se silti järkevää huomioon. Eläkevakuutukseen sijoitetut rahat saa käyttöön vasta eläkeiässä. Eläkevakuutusta kerrytetään yleensä kuukausittain maksettavalla summalla, jonka lisäksi sijoitettu pääoma kasvaa korkoa. Eläkevakuutusmaksut voi vähentää pääomatuloverotuksessa sinä vuonna, jona maksut on suoritettu. Vakuutussopimuksen purkaminen on melko hankalaa ja kallista, mutta hyväksyttyjä syitä säästöjen enneaikaiselle nostamiselle ovat esimerkiksi avioero ja pitkäaikainen työttömyys.

Omatoimisäästäminen

Eläkevuosia varten kannattaa säästää aktiivisesti myös itse. Säästäminen osakkeisiin sijoittamalla ei tarkoita sitä, että sinun täytyisi olla osakeguru ja seurata markkinoiden kehittymistä päivittäin. Säästämisen voi nimittäin toteuttaa yksinkertaisilla ratkaisuilla ja päästä silti hyvään lopputulokseen pitkällä aikavälillä. Itsenäisellä omatoimisäästämisellä on monia hyviä puolia, esimerkiksi seuraavat:

  • Voit valita sijoituskohteet itse.
  • Voit säätää riskitason juuri haluamallesi tasolle.
  • Voit realisoida säästöt milloin tahansa.

Jos eläkeikään on vielä pitkä aika, käytännössä vähintään 5-10 vuotta, sijoittamisessa ei kannata ottaa turhia riskejä, sillä maltillisellakin sijoitusstrategialla rahat tuottavat tuona ajanjaksona kohtuullisesti. Tutkimusten mukaan osakkeet ovat pitkällä aikavälillä tuottavin sijoitusmuoto. Jos epäröit suoraa osakesijoittamista, voit sijoittaa varasi esimerkiksi rahastoihin.

Rahastosäästäminen

Rahastosäästämistä mainostetaan nykyään verrattain paljon, ja siitä onkin tullut suosittu säästämisen muoto. Käytännössä rahastosäästäminen tarkoittaa sitä, että sijoittaja ostaa itselleen osuuden sijoitusrahastosta, joka voi edelleen koostuu osakkeista tai muista arvopapereista. Näiden arvopaperien arvon nousu tuottaa voittoa myös sijoittajien pääomille. Voit tutustua rahastoihin ja muihin talousasioihin esimerkiksi talouslehtien internetsivuilla.

Varainhoitoratkaisut

Jos sijoitettavaa pääomaa on kertynyt paljon, yleensä vähintään 100 000 euroa, kannattaa rahojen sijoittamisessa harkita varainhoitoratkaisuja. Mitä yksilöllisempää palvelua tavoitellaan, sitä suurempia hoidettavien pääomien tulisi olla. Itselle sopivinta varainhoitoratkaisua etsittäessä kannattaa eri palveluntarjoajat ehdottomasti kilpailuttaa, jotta sijoittaja voi varmistua siitä, että hän saa tarpeisiinsa nähden edullisinta varainhoitoa.